Praktijk voor Natuurgeneeskunde Spierdijk -  Biophotonentherapie en Kindercoaching
Biophotonentherapie
 
WAT IS BIOPHOTONEN THERAPIE ?
 De biophotonentherapie biedt veel mogelijkheden om mensen met (chronische gezondheidsproblemen te helpen.
Deze therapie is er op gebaseerd om de storingen in het lichaam weg te nemen en zo het lichaam zelf de kans te geven het zelfgenezend proces uit te voeren.
Er wordt gezocht naar oorzaken en het oplossen hiervan. De biophotonen behandeling is geen symptoombestrijding maar richt zich op de oorzaak en haalt daar waar mogelijk deze weg.
Er wordt geen gebruik gemaakt van medicijnen. Met biophotonentherapie wordt uitgegaan van de mogelijkheden die het lichaam zelf in zich heeft.
 
OORZAKEN KUNNEN ZIJN:
 Inentingen, medicijnen, voedselvergiftigingen, kinderziektes, operatielittekens en belastende stoffen die we binnen krijgen via voedsel en lucht (zoals bijvoorbeeld kwik, lood, aluminium, chloor, dioxine, etc.) hebben een verstorende werking op ons natuurlijke immuunsysteem en kunnen dus allerlei klachten veroorzaken. Klachten kunnen variëren van bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn (migraine), astma, allergieën tot eczeem, maar ook chronische aandoeningen waardoor we niet meer kunnen functioneren zoals we eigenlijk zouden kunnen.
 
Historie
Al in 1933 stelde de Russische natuurkundige, Alexander Gurwitsj, dat alle cellen licht uitstralen. Aan het begin van de jaren zeventig bevestigden Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann dit op wetenschappelijke en onomstotelijke wijze. Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het ook en slaan het op. Elke cel straalt ongeveer 100.000 lichtimpulsen per seconde uit. Deze impulsen bestaan uit fotonen (lichtdeeltjes) van verschillende frequenties en zorgen voor de aansturing van alle biochemische processen in het lichaam.
Verder werd ontdekt dat een gezonde cel coherent (= samenhangend, regelmatig) licht uitstraalt, terwijl een zieke cel chaotisch licht uitstraalt, en dat de chaotische straling zou kunnen worden gescheiden van de coherente straling door middel van elektronische filters (de tegenhanger van coherent = incoherent; de tegenhanger van chaos = kosmos).
Ook werd door Popp en Mersmann ontdekt dat alles zijn eigen specifieke straling en trilling heeft. Elke bacterie, elk virus, elk orgaan, elke cel, elk zware metaal, elke ziekte, en elk medicijn —zowel conventionele als alternatieve medicijnen— heeft zijn eigen trilling en straling.
 
WERKING
Elke cel in ons lichaam heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Met een speciaal hiervoor ontwikkeld apparaat kan worden bepaald of de gemeten trilling coherent/gezond dan wel incoherent/verstoord is. Dit apparaat noemen wij de Chiren.
 
In geval van een storing wordt de tegenovergestelde trilling van de gevonden verstoorder ingezet om de verstoring op te heffen. De opheffing van de verstoring wordt bereikt door twee exact tegenovergestelde trillingen met elkaar te doen resoneren. Hierna kan het lichaam, nu niet langer gehinderd door een verstoring, beginnen met het terug in balans brengen en dus de zelfgenezing uitvoeren.
 
VOORBEELD
Vergelijking met geluidsgolf: "Heb je precies twee tegenovergestelde geluidsgolven dan heffen die trillingen elkaar op en wordt het stil. Van dat principe gaat men uit. We gaan de storing in het lichaam opheffen met de tegenovergestelde trilling."
 
Diagnose/meten
Met een meetpen wordt op een ca. 120 acupunctuurpunten op de vingers en tenen gemeten op welke organen in het lichaam zich verstoringen bevinden. Deze punten liggen op de zogeheten meridianen, die corresponderen met de verschillende organen in het lichaam.
Als de meting een disbalans toont, duidt dat op een verstoring in de meridiaan. Aangezien iedere meridiaan gekoppeld is aan een bepaald orgaan, is duidelijk in welk orgaan de verstoring zich bevindt.
Voor de metingen gebruiken wij de Chiren.
De metingen zijn op het scherm zichtbaar en bovendien hoorbaar door tonen. De meetmethode is zeer betrouwbaar en ook reproduceerbaar (herhaalde metingen leveren hetzelfde resultaat). De  Chiren wordt, naast het meten, ook gebruikt voor de behandeling met biophotonen.
 
Behandeling
De serie behandelingen start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt aan de hand van een standaard formulier alle informatie verzameld die relevant is voor de behandeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is een overzicht van de symptomen. Hierbij gaat het niet zozeer om de naam van de ziekte of diagnose van de huisarts of specialist. Voor ons  is met name van belang wat de cliënt voelt en welke verschijnselen hij of zij ervaart. Hierbij wordt ook gevraagd naar het moment van ontstaan en gebeurtenissen die zich daaraan voorafgaand hebben voorgedaan en willicht een indicatie kunnen geven over de oorzaak. Een ander belangrijk onderdeel betreft de inventarisatie van vaccinaties. Deze hebben een sterk verstorende invloed op de juiste werking van het energiesysteem. Veel klachten blijken hun oorsprong te vinden in de vaccinaties.
 
Aan de hand van de bij de metingen gevonden verstoringen en op basis van de klachten en symptomen stellen we het behandelplan vast om de verstoringen op te heffen.
De behandeling bestaat uit het vasthouden van twee glasstaven of het plaatsen van uw blote voeten op glazen platen. Door deze glaselementen worden de trillingen (laserlicht) geleid. Beide zijn verbonden met de Chiren, waarmee de tegenovergestelde trilling van de gevonden verstoorder wordt ingezet om de verstoring op te heffen.
 
Voor volwassenen duurt deze behandeling, afhankelijk van de hoeveelheid verstoringen, 10 minuten. Voor baby's en kleine kinderen is het korter, ca. 2 minuten. Aan het einde van de behandeling meten we opnieuw de punten waarop de verstoringen gemeten werden. Hierdoor wordt vastgesteld of de verstoringen verholpen zijn en of het lichaam weer in balans is. Je kunt dus meteen zien of de therapie effect heeft gehad. Bij een aanhoudende verstoring wordt de behandeling herhaald.
 
Ontgifting
Na de behandeling kunt u zich wat vermoeider voelen. Dit kan ongeveer een dag of twee aanhouden. De vermoeidheid onstaat doordat het lichaam aan de slag is gegaan om de verstoringen en afvalstoffen op te ruimen, het ontgiften.
Om de nieren te helpen de vrijgekomen giftstoffen af te voeren is het belangrijk veel water te drinken. Wij raden aan gedurende 2 à 3 dagen na de behandeling minimaal 2 liter water per dag te drinken. Te weinig drinken kan hoofdpijn veroorzaken.
 
Kijk op de pagina Algemene Informatie voor een overzicht van de te behandelen aandoeningen.