top of page

Biophotonen therapie

Daar waar een medicijn vaak alleen maar symptomen bestrijdt worden met behulp van de biofotonen coherentie de onderliggende oorzaken weggenomen daar waar mogelijk.

Er wordt geen gebruik gemaakt van medicijnen. Met biophotonentherapie wordt uitgegaan van de mogelijkheden die het lichaam heeft zich zelf te genezen.


Intake:

De serie behandelingen start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt aan de hand van een standaard formulier alle informatie verzameld die relevant is voor de behandeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is een overzicht van de symptomen. Hierbij gaat het niet zozeer om de naam van de ziekte of diagnose van de huisarts of specialist.


Voor ons is met name van belang wat de cliënt voelt en welke verschijnselen hij of zij ervaart. Hierbij wordt ook gevraagd naar het moment van ontstaan en gebeurtenissen die zich daaraan voorafgaand hebben voorgedaan en wellicht een indicatie kunnen geven over de oorzaak.


Meting

Door middel van een meting op basis electro accupuntuur worden er ca. 130 acupunctuurpunten op de vingers en tenen gemeten om in kaart te brengen waar de verstoringen van lichaam en geest zich bevinden. Deze punten liggen op de zogeheten meridianen, die corresponderen met de verschillende organen in het lichaam.

Als de meting een disbalans toont, duidt dat op een verstoring in de meridiaan. Iedere meridiaan is gekoppeld aan een bepaald orgaan. Klachten uiten zich niet altijd in combinatie met het orgaan waar de verstoring plaats vindt.


Behandeling


Aan de hand van de bij de metingen gevonden verstoringen en op basis van de klachten en symptomen stellen we het behandelplan vast om de verstoringen op te heffen.


De Chiren is de meest recente in een serie instrumenten die in staat zijn om de verstoorde energiehuishouding in het lichaam te meten en te herstellen.


Momenteel is de Chiren het meest geavanceerde instrument op het gebied van fotonen-resonantie

De chiren is uitgerust met programma’s die gebaseerd zijn op veelvoorkomende symptomen. Meer dan 250 oscillaties van bekende ziekten, bacteriën en virussen zijn direct te testen op het energetische systeem.

Wanneer de juiste veroorzakers uitgetest zijn kunnen verstoringen direct worden opgeheven door het inzetten van de juiste tegenfrequenties.


Door het gebruik van glasfiber kabels en kristallen elektroden en voetplaten is er een optimale uitwisseling van de bio-fotonen. Zelfs de fijne frequenties van Bush- en Bach flowers kunnen op deze manier direct worden ingezet ter bevordering van de emotionele en geestelijke balans.


Ontgifting


Na de behandeling kunt u zich wat vermoeider voelen. Dit kan ongeveer een dag of twee aanhouden. De vermoeidheid ontstaat doordat het lichaam aan de slag is gegaan om de verstoringen en afvalstoffen op te ruimen, het ontgiften.


Om de nieren te helpen de vrijgekomen giftstoffen af te voeren is het belangrijk veel water te drinken. Wij raden aan gedurende 2 à 3 dagen na de behandeling minimaal 2 liter water per dag te drinken. Te weinig drinken kan hoofdpijn veroorzaken.

bottom of page