top of page

5 Natuurgerichte principes

Onze werkwijze is gebaseerd op de verkregen medische kennis op HBO-niveau en het toepasssen van de vijf natuurgerichte principes, waardoor een integrale diagnostiek en behandeling wordt verkregen. Het toepassen van de vijf natuurgerichte principes omvat:


1. Het verhogen van de energie van het lichaam waardoor de weerstand wordt verhoogd en het immuunsysteem beter in staat is om het lichaam te beschermen bij aanvallen van buitenaf door bijv. bacteriën en virussen.


2. Het verhelpen van storingen in de prikkeloverdracht in het lichaam waardoor de stuursignalen weer aankomen op de plaats van bestemming en leiden tot een verbeterd functioneren van het lichaam.


3. Het reinigen van het lichaam door het verwijderen van afvalstoffen.


4. Het adviseren over verantwoorde en gezonde voeding.


5. Het bespreken van emotionele problemen die een rol spelen of hebben gespeeld bij het ontstaan van de gezondheidsklachten. Tevens het bespreken van leefwijze- en gewoonten en het adviseren over veranderingen hierin die noodzakelijk zijn voor het herstel.


Het toepassen van deze vijf principes omvat zowel lichamelijke als geestelijke zaken. De wisselwerking tussen lichaam en geest is groot en bijvoorbeeld vervuiling van het lichaam kan een fysieke oorzaak hebben, maar ook een geestelijke in de vorm van stress, verbittering, een traumatische ervaring etc.

bottom of page